Adaptarea morfologică a paraziților


Metodele de adaptarea morfologică a paraziților a paraziţilor şi helminţilor coproovoscopice Darling, Fuleborncoprolarvoscopice Baerman, Popova şi de colectare şi prelucrare camerală. Studierea faunei cu ajutorul batereilor de tip Tulgre-Berlese. Pregatirea materialului faunistic în formă de preparate, pentru identificare la microscop.

Endo paramiti helminti

Flotaţia fitopnematodelor prin site. Fixarea nematodelor în TAF. Metode de colorare a fitonematodelor după Paramonov. Identificarea fitoparaziţilor după indicii morfometrici. Analiza de laborator a plantelor şi solului colectat prin metoda Baermann.

Determinarea fitoparazitozelor la plantele bulboase din fam. Lilliaceae folosind metoada Gheideman. Analiza indicilor hematologici [hemoglobina, eritrocite, leucocite, formula leucocitară, hematocrit, trombina, timpul trombării, viteza de sedimentare a hematiilor VSH ş. Estimarea ecto- endo - şi fitoparaziţilor la diverse gazde.

Adaptarea morfologică a paraziților. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor

Dispersia populaţiilor diversitatea genetică şi taxonomică. Tabele de viaţă. Cicluri evolutive şi metode pentru estimarea lor la animale. Conţinutul cursului 1.

adaptarea morfologică a paraziților

Parazitologie şi Helmintologie generală Cuvinte — cheie: parazit, helmint, fitoparazit, poliparazitism, parazitofaună, nivel invazional total, ecosistem, biocenoză, lanţ trofic, gazde parazitare, ciclu evolutiv. Obiectul parazitologiei şi helmintologiei. Noţiunea de parazitism, paraziţi şi helminţi. Priviri generale asupra esenţei parazitismului. Parazitismul şi interacţiunea lui cu alte tipuri de biocenoze din lumea animală şi vegetală simbioză, mutualismul, comensalismul etc.

Provenienţa şi evoluţia parazitismului. Istoricul apariţiei şi dezvoltării parazitismului. Condiţiile de constituire a cuplului biocenotic parazit — gazdă. Corelaţia în timp şi spaţiu dintre paraziţi, helminţi şi gazdă ectoparazitism, endoparazitism, parazitism temporar, staţionar. Parazitismul facultativ şi fals. Răspândirea parazitismului în lumea animală şi vegetală.

Fenomenul hiperparazitismului. Progresul şi regresul morfologic şi biologic în evoluţia paraziţilor şi helminţilor. Locul parazitologiei şi helmintologiei printre alte ştiinţe.

Ecoparazitologia (Supravetuirea Parazitilor)

Unele concepţii fundamentale ale parazitologiei şi helmintologiei - ecosistem, biocenoză, lanţuri trofice şi niveluri trofice. Bazele teoretice ale parazitologiei şi helmintologiei: noţiuni generale, teoria generală a sistemelor, teoria nivelurilor de integrare, analiza sistematică în parazitologie şi helmintologie. Semnificaţia conceptului şi evoluţia parazitologiei şi helmintologiei.

Morfologie și comportament Reprezentare a puricelui realizată de Robert Hooke în lucrarea Micrographia Puricii sunt niște insecte 1. Aceste insecte sunt lipsite de aripi, cu aparatul bucal de formă tubulară, adaptat la hrănirea cu sânge de la gazdele lor. Picioarele lor sunt lungi, iar perechea posterioară este bine adaptată pentru sărituri: un purice poate sări pe verticală până la 18 cm, iar pe orizontală până la 33 cm.

Principii ale proceselor parazitologice şi helmintologice - tipuri de parazitism, gazde parazitare, modele parazitare evolutive. Schimbările funcţiilor vitale de bază ale organismului în legătură cu modul de viaţă parazitar. Adaptările morfologice şi biochimice principale la modul de viaţă parazitar.

Morfologia funcţională a paraziţilor şi helminţilor particularităţi de structură a sistemelor de organe, organele de fixare, dimensiunile şi forma corpului, învelişurile, rezistenţa faţă de agenţii externi, eliminarea larvelor din teaca ouălor, închistarea, exchistarea şi nutriţia. Schemele cercetărilor vitale ale paraziţilor.

adaptarea morfologică a paraziților

Noţiunea despre ciclul vital. Condiţiile de constituire a organismului gazdă faţă de parazit. Tipurile de gazdă şi rolul lor în ontogeneza parazitului.

Please wait while your request is being verified...

Schimbul gazdelor în cadrul ciclului vital al paraziţilor. Gazdele intermediare şi rezervoare a paraziţilor şi provenienţa lor.

Alternanţa generaţiilor de paraziţi. Longevitatea unor stadii separate de dezvoltare. Particularităţile metabolismului organismelor parazitare. Înmulţirea paraziţilor şi helminţilor longivitatea vieţii lor.

Factorii ce reglează numărul de paraziţi şi helminţi. Acomodarea studiilor embrionare şi larvale a paraziţilor şi helminţilor dezvoltarea embrionară în afara organismului gazdă, particularităţile de constituire şi comportare a larvelor la diferite etape atât în mediul extern, cât şi în organismul gazdă.

  • Distribuie cu: Aparut in Dilema veche, nr.
  • Tratamiento para papilomatosis en perros
  • Condilom din interior
  • Negi genitale naștere prematură

Adaptarea parazitului când condiloamele nu sunt contagioase răspândirea speciei. Clasificarea ciclurilor vitale ale paraziţilor şi helminţilor. Acomodarea paraziţilor şi helminţilor la adaptarea morfologică a paraziților de viaţă a gazdelor.

Siphonaptera

Gazda ca mediu de veţuire a parazitului şi helmintelui. Parazitofauna în dependenţă de nutriţia gazdei. Interdependenţa de nutriţia gazdei. Interdependenţa parazitofaunei de arealul răspândirii gazdei. Ciclurile vitale a paraziţilor şi helminţilor din diverse grupe sistematice gregarine, coccide, sporozoare, monogenee, trematode, cestode, nematode, fitonematode, acantocefale, căpuşa de pădure şi de râie, strechea ş.

Acţiunea hibernării gazdei asupra parazitofaunei. Acţiunea vârstei şi dimensiunilor gazdei asupra parazitofaunei. Interconexiunea între diverse specii de paraziţi şi helminţi în gazdă. Mediul de veţuire a gazdei şi acţiunea lui asupra parazitofaunei.

adaptarea morfologică a paraziților

Paraziţii şi helminţii — componenţi ai biocenozei gazdei. Dependenţa faunei paraziţilor şi helminţilor de dimensiunile suprafeţei de răspândire a gazdei cât şi de gradul de izolare a ei.

Parazitofauna endemicelor şi relictelor. Acţiunea asupra faunei paraziţilor şi helminţilor a factorilor geografici şi landşafturile zonelor climaterice.

  • Modifică text Tenia în clasificarea științifică a animalelor este un gen care cuprinde mai multe specii de viermi lați paraziți.
  • Cancer de colon fases
  • Cum este tratată negi genitale?
  • Human papillomavirus may cause

Modificarea sezonieră a faunei paraziţilor şi helminţilor. Dependenţa faunei paraziţilor şi helminţilor de migraţia gazdei. Rolul paraziţilor şi helminţilor în vederea soluţionării problemelor zoogeografice.

Acţiunea adaptarea morfologică a paraziților şi însuşirii noilor teritorii asupra faunei paraziţilor şi helminţilor. Interconexiunea între parazit şi gazdă Cuvinte — cheie: parazit, helmint, fitoparazit, organism gazdă, antigen, imunitate. Căile şi mecanismele de pătrundere a paraziţilor, fitoparaziţilor şi helminţilor în organismul gazdă. Migraţia paraziţilor şi helminţilor în organismele gazdei.

Localizarea paraziţilor, fitoparaiţilor şi helminţilor. Interconexiunea parazitismului şi gazdei în perioada implementării, migraţiei, fazei tisulare, parazitării. Trăsăturile de bază ale biologiei paraziţilor şi helminţilor ce determină particularităţile patogenezei la bolile zooparazitare şi fitoparazitare.

Supravietuirea parazitilor in gazda 1. Chisturile ciclului de viață Supravietuirea parazitilor in gazda Dintre trasaturile universale ale organismelor vii, adaptarea constituie ansamblul de transformari structurale, functionale si comportamentale pe care le sufera un organism, o adaptarea morfologică a paraziților sau o specie, prin care se asigura supravietuirea si reproducerea acestora in mediul in care traiesc [4]. Astfel, fenomenul adaptiv constituie o dominanta esentiala generala, precum si a universului parazitar.

Adaptarea morfologică a paraziților paraziţilor şi helminţilor asupra gazdei şi reacţia gazdei faţă de parazit.