Despre intelepciune

Publicat de la 24-11-2009

AVVA PAFNUTIE

David cere trei lucruri: bunătatea, cuminţenia şi cunoştinţa, căci fără bunătate cunoştinţa e nefolositoare.

Omul credincios şi bun trebuie să cugete cele ce le dă Dumnezeu; să vorbească cele ce le cugetă şi să facă cele ce le grăieşte.

SF. VASILE CEL MARE

Înţelepciunea trebuie să fie înaintea tuturor faptelor; pentru că fără înţelepciune orice, chiar şi ceea ce pare bun, se schimbă în răutate când se face la timp nepotrivit şi fără măsură. Dar când cuvântul şi înţelepciunea fixează timpul şi măsura pentru lucrurile bune, câştigul din folosirea lor este minunat şi pentru cei care dau şi pentru cei care primesc.

SF. GRIGORIE DE NYSSA

Înţelepciunea este la mijloc între dibăcie şi naivitate. Nici prudenţa şarpelui nu este de laudă, nici nevinovăţia porumbelului, atunci când e luată fiecare de sine. Virtutea poate fi socotită ca deprindere amestecată din amândouă, aflându-se la mijlocul lor.

SF. ANTONIE CEL MARE

Sufletele care nu sunt ţinute în frâu de raţiune şi nu sunt cârmuite de minte, ca să sugrume, să stăpânească şi să cârmuiască patimile lor, adică: întristarea şi plăcerea, se pierd ca dobitoacele cele necuvântătoare, raţiunea fiind târâtă de paitimi ca vizitiul biruit de cai.

Mintea vede toate, chiar şi cele din Ceruri. Şi nimic nu o întunecă fără numai păcatul.

Comments are closed.